TRAIN UW LEIDERS

IN DE LEAN OMGEVING

VERDIENEN UW LEIDERS

EEN HIGH FIVE?

KOPPEL PERSOONLIJK LEIDERSCHAP AAN HET VERBETEREN VAN UW

BEDRIJFSPROCESSEN EN CREËER LEAN LEADERSHIP

Nieuwsgierig wat dit programma kan bewerkstelligen

bij uw leiders en binnen uw organisatie?

 

Contact een van onze professionals

LEAN LEADERSHIP

LEAN LEADERSHIP PROGRAMMA IS EEN SAMENWERKING TUSSEN

YMPACT, BRIGHT SIDE OF BUSINESS EN TRIODIN

^

IN VIJF LEAN STAPPEN NAAR DAADKRACHTIG

EFFECTIEF LEIDERSCHAP BINNEN UW ORGANISATIE

Verbeter het functioneren van uw managers waarbij zij direct ervaring op doen in de eigen

lean-omgeving en een enorme stap vooruit zetten in hun ontwikkeling als lean-leider.

Door de combinatie van effectieve leiderschapsvaardigheden én het hanteren van lean principes

in uw eigen organisatie worden uw leiders complete professionals met oog voor realisatie

en behoud van duurzame procesverbeteringen en het vergroten van het resultaat van uw organisatie.

Lean en Leiderschap als twee kanten van dezelfde medaille.

Enerzijds:

Verwachten wij van leiders dat zij in staat zijn om de implementatie van Lean vorm te geven. Dat zij de status quo uitdagen, visie hebben en hun medewerkers hierin kunnen meenemen, weerstanden ondervangen en hun eigen ervaringen en ontwikkeling graag toevoegen aan het grotere geheel. Kortom; in staat zijn veranderkundige inzichten te gebruiken ter realisatie van het gestelde doel.

 

 

Anderzijds:

Verwachten wij van leiders dat zij zelf ander gedrag gaan vertonen. In feite geven zij elke dag het goede voorbeeld. Ze zijn doortastend, tonen moed en lef en zijn gedisciplineerd in woord en daad. Hiermee houden ze hun team scherp en op koers.  Ze stellen duidelijke kaders, waarbij ze zowel de grote lijnen als de details in de gaten houden. Hun stijl is coachend in plaats van belerend. Ze verbergen zich niet als ze zelf nog niet alle antwoorden hebben, geven toe waarin ze falen en beschouwen kritiek of weerstand van medewerkers als een vorm van betrokkenheid. Kortom, ze beseffen dat het gaat om een oneindig leerproces. Voor henzelf, hun mensen en hun organisatie.

Wilt u ook van uw managers effectieve leiders maken ?

Lean Leadership, meer dan persoonlijk leiderschap.

DE VIJF BOUWSTENEN

NAAR LEAN LEADERSHIP

HET PROGRAMMA, VORMGEGEVEN RONDOM DE PROFESSIONALISERING VAN HET LEIDERSCHAP

ÍN EN MET GEBRUIKMAKING VAN LEAN PRINCIPES.

De ontwikkeling van het leiderschap is daarmee niet meer een ‘spoor’, maar ‘gewoon’ onderdeel van de lean implementatie.

 

De uniciteit van het LEAN LEADERSHIP programma is dat wij de lean implementatie zullen gebruiken om het leiderschap
te versterken. Daarmee is de lean implementatie één grote casus geworden. Naast een effectieve implementatie van Lean en een versterkte focus op procesverbetering bereiken we hiermee ook een stevige groei in leiderschapsvaardigheden. Dit resulteert in dienende, verandervaardige, coachende leiders die aandacht hebben voor motivatie en kwaliteit van medewerkers; leiders die dag in dag uit werken aan het verminderen van verspilling van het potentieel.

 

DE BOUWSTENEN NAAR LEAN LEADERSHIP

 

onderliggende thema’s

 

 

 

IN VERBINDING STAAN:

Effectief communiceren,

afstemmen met omgeving,

betrekken omgeving bij plan

 

 

AAN HET ROER STAAN:

Analyse vaardigheden,

bijstellen plannen en sturen

vanuit plan

 

 

OP OUTPUT STUREN:

Delegeren en opdracht geven,

het team ruimte/

kaders bieden en faciliteren

 

 

JEZELF KENNEN:

Persoonlijke effectiviteit

vergroten vanuit persoonlijke

verbeterbehoefte

 

 

CREATE INSPIRATION

Definieer effectief leiderschap en bepaal het gewenste

resultaat daarvan in de continu verbeterende organisatie

 

 CREATE FOCUS

Schets de horizon voor de organisatie en jezelf en

formuleer visie, missie en strategie

 

 CREATE ENERGY

Breng in de organisatie mensen in beweging naar de

toekomst met vertrouwen, motivatie en inspiratie

 

 CREATE SUSTAINABILITY

Creëer een cultuur van effectieve samenwerking en

continu verbeteren

 

 CREATE DEEPER INSIGHT

Breng teamontwikkeling en persoonlijke groei als

lean-leider naar een hoger plan

 

BORG PERSOONLIJKE GROEI IN DE DUURZAME PROCESVERBETERINGEN

VAN UW ORGANISATIE.

 

Schrijf uw managers nu in !

DRIE PROFESSIONALS BUNDELEN DE KENNIS

EN BRENGEN UW LEIDERS NAAR EN HOGER PLAN

Leiderschapsontwikkeling is een vak. Een vak dat specialistische kennis en ervaring vraagt.  De gebundelde krachten van Triodin, Ympact en Bright Side of Business dragen zorg voor hoogwaardige ondersteuning bij uw lean implementatie alsmede innovatieve en effectieve ontwikkeling van uw leiders.

TRIODIN verbetert bedrijfsprestaties door het LEAN maken van een bedrijf/afdeling op basis van mensgerichte verbeteraanpak. LEAN staat voor maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen minimale inspanning. Hierdoor gaat de productiekwaliteit omhoog en gaan de productiekosten omlaag, wat leidt tot algemene winst. Efficiencyverbetering door slimmer werken in plaats van harder werken.

 

Bij het inzetten van de Triodin Tools worden enorme verbeteringen gerealiseerd doordat de verspillingen en activiteiten die geen waarde toevoegen worden weggenomen. Bedrijven zijn dan verzekerd van hoge kwaliteit, lage kosten, korte reactietijden en prettiger werken.

 

Meer weten over Lean in uw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op of surf naar

www.triodin.nl

YMPACT ontwikkelt leiderschap en realiseert:

- Een proces van continue verbetering.

- Vergroting van het gezamenlijk succes.

- Persoonlijke ontwikkeling voor garantie op succes in de toekomst.

 

Om dit te bereiken, biedt YMPACT verbeterprojecten voor organisaties en individuen en de afdeling HRM. YMPACT doet dit op basis van advisering, coaching (on the job), training en interim hr, met een inhoudelijke focus op thema’s als persoonlijke- en teameffectiviteit, leiderschap in een lean-omgeving, beïnvloeding van de omgeving, behalen van resultaat, werken met een verbeterproces en de stap naar hr business partner.

 

Meer weten over Leiderschap in uw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op of surf naar

www.ympact.nl

BRIGHT SIDE OF BUSINESS helpt uw organisatie met de volgende stap in haar ontwikkeling. Wij ontwikkelen de heldere, transparante, slimme, hoopvolle en vrolijke kant van uw organisatie.

 

Samen met u zoeken we naar de gemeenschappelijke factor in uw organisatie. De factor die ervoor zorgt dat je samen je schouders eronder zet. Dat uw medewerkers boven hun eigen belang uitstijgen. Zodat het succes van de organisatie een gemeenschappelijk succes is. Dat is waar wij samen met u aan werken.

 

Wij helpen teams om zich verder te ontwikkelen. Daarbij ondersteunen we leidinggevenden in hun groei. Zodat de cultuur van uw organisatie steeds sterker wordt en mensen verder gaan dan ze ooit hadden gedacht.

 

Meer weten over teamontwikkeling in uw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op of surf naar

www.brightsideofbusiness.nl

HAAL MEER UIT UW ORGANISATIE EN LEIDERS 
EN START NU MET LEAN LEADERSHIP

Edu van der Werf
085 - 87 87 031

Edwin van der Weele

06 52 603 951

Yuri Zevenbergen
06 27 366 884

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

U krijgt binnen 24 uur een reactie van een van onze professionals en maken vrijblijvend een begroting voor u.

U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen.